Samstag, 29. September 2012

Insulvojaĝo al Föhr

Nia amiko Rainer Haupt el Hamburg verkis por mia blogo:

Ĉi-jare kaptis min denove la nordfrisaj insuloj, kaj mi pasigas tagon per aŭtobuso sur Föhr, Amrum, Hallig Hooge kaj Sylt. Ĉiufoje, kiam mi vizitas iun ajn insulon unuafoje, tiam okazis pluvo, kaj per alterno de la tajdo posttagmeze la suno brilis. Ŝajnas al mi, ke estis insulbapto aranĝita de Dio mem, kaj mi neniam bezonos bapton de iu ajn homo.
Alveno al la insulo Föhr


Nun mi vizitis la insulon Föhr denove. Turistoj alvenas al pramhaveno Dagebüll per trajno aŭ aŭtomobilo kaj atendas pramon al Föhr kune kun aliaj grupetoj da homoj, piedirantoj kun riĉenhavaj pakaĵoj kaj ŝarĝaŭtomobiloj el la regiono. La pramo al haveno Wyk bezonas kvindek minutojn, kaj esttas sufiĉe da tempo por matenmanĝo en la ŝiprestoracio. Ĝuante bongustan fromaĝobulkon kun taso da kafo, dum la tuta pramveturado mi rigardas la vidindajn siluetojn de solecaj insuloj je la maldekstra flanko de la ŝipo. Ĉiuj insuletoj (en la germana lingvo oni nomas ilin »Halligen«) konsistas el homfarite konstruita teraltaĵo, nomita »Warft«, kaj enhavas kelkajn domojn kaj arbojn. Ili aspektas kiel vico de perloj sur ĉeno, entute estas dek ok insuletoj. Tiun pitoreskan longan, mallarĝan silueton formas du grandaj insuloj, nomitaj »Hallig Oland« kaj »Hallig Langeness«. Tio estas fenomeno unika en la mondo.
Kio okazas aliflanke, do je la dekstra flanko de la ŝipo? Depende de la marnivelo de tempo al tempo estas videblaj sablaĵoj, kaj kun bonŝanco oni povas ekvidi sur ili ripozantajn fokojn.
Ja oni spertas spireton de karibiko per ĉirkaŭrigardo de sur la ferdeko. La horizonto, la vadomaro, la insularo kaj krome la milda klimato vere kreas belegan someran impreson por ĉerpi novajn fortojn. Mi restis tutan semajnon.

Kunmetaĵoj:
ali·flank·e | al·ven·i | aranĝ·it·a | bel·eg·a | bon·gust·a | bon·ŝanc·o | ĉirkaŭ·rigard·o | ĉiu·foj·e | de·nov·e | de·pend·e | ek·vid·i | en·hav·i | en·tut·e | fromaĝ·o·bulk·o | grup·et·o | ĝu·ant·e | hom·far·it·e | insul·ar·o | insul·bapt·o | insul·et·o | konstru·it·a | kvin·dek | mal·dekstr·a | mal·larĝ·a | mar·nivel·o | maten·manĝ·o | nom·it·a | nord·fris·a | pak·aĵ·o | pas·ig·i | pied·ir·ant·o | post·tag·mez·e | pram·haven·o | pram·vetur·ad·o | riĉ·en·hav·a | ripoz·ant·a | sabl·aĵ·o | sol·ec·a | spir·et·o | ŝarĝ·aŭtomobil·o | ŝip·restoraci·o | ter·alt·aĵ·o | unu·a·foj·e | vad·o·mar·o | vid·ebl·a | vid·ind·a