Samstag, 21. Januar 2017

Impresoj de Amrum (3)

De tempo al tempo estas ekstreme malalta akvo kaŭzita de tajdo kaj ventodirekto. En tia situacio eĉ la pramoj ne povas veturi, ĉar en la pasejo mankas akvo. Ili devas atendi kelkan tempon, ĝis la maro plialtiĝas. Tio estas malagrabla afero por la turistoj, sed oni devas enkalkuli tion, se oni feriadas sur insulo en la Norda maro.


Speciale en tempo de malalta akvo la retiriĝanta maro kreas portempajn novajn pejzaĝojn. Marbirdoj rapide okupas ilin. 

Montag, 16. Januar 2017

Diraĵo de Mohawk-indianoj

Kontribuo de nia amiko Rainer Haupt el Hamburg, kiu tradukis la jenan tekston:

Paco ne estas nur la kontraŭo de milito,
Ne estas nur la periodo inter du militoj -
          Paco estas pli.
Paco estas leĝo de homara vivo.
Paco estas tiam, kiam ni agas prave
Kaj kiam inter ĉiu unuopa homo
Kaj ĉiu popolo regas justeco.

***

Friede ist nicht nur das Gegenteil von Krieg,
Nicht nur der Zeitraum zwischen zwei Kriegen -
          Friede ist mehr.
Friede ist das Gesetz menschlichen Lebens,
Friede ist dann, wenn wir recht handeln
und wenn zwischen jedem einzelnen Menschen
und jedem Volk Gerechtigkeit herrscht.