Samstag, 3. Mai 2014

Ekskurso de Amrum al Helgoland

Germanio havas unusolan longdistancan insulon en la Norda Maro: Helgoland. »Longdistanca« signifas ĉirkaŭ kvindek kilometrojn inter Helgoland kaj la ĉeftero laŭ suda kaj orienta direktoj. En Oktobro 2006 lastfoje ŝipo veturis de la insulo Amrum, kie mi loĝas, al Helgoland. 

Nur nun post pli ol 7 jaroj la ŝip-aranĝejo »Adler-Schiffe« revivigis ekskursojn de Föhr, la najbara insulo de Amrum direkte al la kontinento, kaj Amrum al la »longdistanca« frato.

Leginte la anconcon pri la ŝipekskurso, mi tuj interparolis kun mia familio, kaj post komuna »Jes« mendis biletojn. Je dimanĉo, la sesa de Aprilo 2014, la ekskursantoj kolektiĝis en la haveno de Wittdün. Nia ŝipo, la »Adler-Express« akurate venis el Wyk sur Föhr. La ŝipo havas supran makzelon sur la ŝipantaŭo, kiun ĝi malfermas por enlasi la pasaĝerojn.

La ŝipo nin ne formanĝis, sed elveturigis el la haveno de Wittdün. La interno estis tre plaĉa kaj komforta. Multaj sidlokoj estis malplenaj. Du horojn daŭris la veturo, kaj pro la preskaŭ bela, preskaŭ senventa vetero ni plene ĝuis la veturon.


Oni konstruis la »Adler-Express«-on en 1992/1993 en Svedio. La dizelaj motoroj donas pli ol trimil ĉevalpovojn, kiuj rapidigas la ŝipon al sesdek kilometroj hore. Tamen en la vadomaro kaj en la ĉekontinenta parto de la Norda Maro tiu rapideco ne estas permesita, nur post la elveturo el la naturprotektejo la »Adler-Express« atingas rapidecon de ĉirkaŭ kvardek kvin kilometroj. La akvoradia pelilo premas en ĉiu sekundo sesmil litrojn da akvo tra la duzoj.


Post sesdek-kilometra vojaĝo la ŝipo alvenis dum tempo de malaltmaro. Ni surbordiĝis de sur la ŝipmalantaŭo ne tra la antaŭa buŝo, sed per helpo de ekstre alportita pasaĝera ŝtuparo.


Ne, tio ne povas esti Helgoland. Ĉu oni forrabis nin al Svedio aŭ Norvegio?


Tute klara situacio. Ĉi tie oni vendas alkoholaĵojn grandkvante kaj malmultekoste, krom tiujn cetere ankaŭ dolĉaĵojn kaj cigaredojn. Unuafoje en mia vivo mi vidis botelon kun sepdekprocenta absinto. Ni havis tri horojn por promen-ekskurso sur la insulo kaj tagmanĝo en unu el la restoracioj.


»Ŝipekipaĵoj«.


Inter mil cent kaj mil kvincent homoj vivas sur areo de mil sepcent kvadrataj metroj.


Sur malgranda insulo ankaŭ la ĝardenoj estas malgrandaj.


Kvarcent kvindek ses kilometroj al Berlin, ĉefurbo de Germanio.


Helgoland estas ĉefe roko.


Multaj birdoj nestas sur la rokoj, inter tiuj diversaj mevoj. Ekde 1991 la insulo estas la unusola kovejo de nordaj suloj en Germanio.


La homoj vivtenas sin per turismo, laboras en la Instituto pri esplorado de birdoj (»birdogardejo«) aŭ multspecaj armeaj observ-gardaj radiofoniaj instalaĵoj. Multloke fotografado estas malpermesita. La vetero iom-post-iome griziĝis kaj malboniĝis.


Post la tagmanĝo ekpluvis, estis tempo por reiri sur la ŝipon. Ni adiaŭis de Helgoland, kaj dum la elveturo el la haveno mia fotilo difektiĝis. Tamen mi certe revenos!

Kunmetaĵoj:
akv·o·radi·a | alkohol··o | al·port·it·a | al·ven·i | ĉef·ter·o | ĉef·urb·o | ĉe·kontinent·a | ĉeval·pov·o | difekt··i | dolĉ··o | ek·pluv·i | ekskurs·ant·o | el·vetur·o | el·vetur·ig·i | en·las·i | esplor·ad·o | for·manĝ·i | for·rab·i | fot·il·o | fotograf·ad·o | grand·kvant·e | griz··i | inter·parol·i | kilo·metr·o | kolekt··i | kov·ej·o | kvar·cent | kvar·dek | kvin·cent | kvin·dek | last·foj·e | leg·int·e | long·distanc·a | mal·alt·mar·o | mal·bon··i | mal·ferm·i | mal·grand·a | mal·mult·e·kost·e | mal·permes·it·a | mal·plen·a | mult·lok·e | natur·protekt·ej·o | pel·il·o | permes·it·a | rapid·ec·o | rapid·ig·i | re·ir·i | re·ven·i | re·viv·ig·i | sen·vent·a | sep·dek·procent·a | ses·dek | ses·mil | sid·lok·o | sur·bord··i | ŝip·antaŭ·o | ŝip-aranĝ·ej·o | ŝip·ekskurs·o | ŝip·mal·antaŭ·o | ŝtup·ar·o | tag·manĝ·o | tri·mil | unu·a·foj·e | unu·sol·a | vad·o·mar·o | viv·ten·i